DENORA - USA
DENORA - USA   » Van Giảm Áp, Lọc, Đồng Hồ Đo Áp Lực Khí Clor
BỘ VAN GIẢM ÁP VÀ LỌC KHÍ CLOR 

CHỨC NĂNG: LỌC TẠP CHẤT DẠNG RẮN TRONG KHÍ CLOR VÀ GIẢM ÁP LỰC ĐẦU RA 
CÔNG SUẤT ĐẦU RA: 4G/S HOẶC 200KG/H TÙY VÀO TỪNG MODEL
ÁP LỰC ĐẦU RA: 1.5 BAR
Support
TP. KD: Hao Thành: 0946 962 496 - Email: thanh.hao@sgtech.com.vn
KD: Ms Sao Ly Phone: 0973292917 - Email: sao.ly@sgtech.com.vn
Kỹ thuật: Mr Thắng 0914 105 912 / Email: thang.le@sgtech.com.vn
Tin Tức Mới
Lượt Xem