Sản Phẩm
Cylinder


50 kg        BÌNH ĐỨNG
900 KG BÌNH NẰM


NHÀ CHẾ TẠO


TRỌNG LƯỢNG CLO (KG)


ÁP SUẤT(BAR)


DUNG TÍCH(LÍT)


NORRIS (USA)

50 (+- 1)

150

43.2

JINDUN (China)

50 (+- 1)

150

43.3

ISGEC (Indian)

900 -1000

25

840Các sản phẩm khác
Support
TP. Kinh Doanh: Mr Thành: 0946 962 496 - Email: thanh.hao@sgtech.com.vn
Kế Toán: Ms Hạnh Phone: 028 38160122- Email: ketoan@sgtech.com.vn
Kỹ thuật: Mr Thắng 0914 105 912 / Email: thang.le@sgtech.com.vn
Tin Tức Mới
Lượt Xem