BÌNH CHỨA KHÍ CLO - Cylinder
BÌNH CHỨA KHÍ CLO - Cylinder   » Bình Chứa Khí Clo Mỹ - Trung Quốc - Ấn Độ
Bình Chứa Khí Clor Các loại bao gồm :
- Bình 50kg Trung Quốc / Mỹ
- Bình 68kg Mỹ
- Bình 125kg Trung Quốc
- Bình 500kg Trung Quốc
- Bình 1000kg Trung Quốc / Ấn Độ
Support
TP. Kinh Doanh: Mr Thành: 0946 962 496 - Email: thanh.hao@sgtech.com.vn
Kế Toán: Ms Hạnh Phone: 028 38160122- Email: ketoan@sgtech.com.vn
Kỹ thuật: Mr Thắng 0914 105 912 / Email: thang.le@sgtech.com.vn
Tin Tức Mới
Lượt Xem