Sản Phẩm
BƠM CHÌM GIẾNG PANELLI - Italia » Bơm chìm giếng - Belardi
Bơm chìm giếng Belardi
MODEL( 4" ) LƯU LƯỢNG(m3/h) CỘT ÁP(m)
4B10M 0.6 - 3.0 58-17
4B30M 0.6 - 3.0 162 - 52
4S05M 0.6 - 5.4 35 - 7
4S30M 0.6 - 5.4 212 - 45
4H07M 1.2 - 7.2 47 - 15
4H20M 1.2 - 7.2 132 - 60
4R07M 3.0 - 15 42 - 5
4R26M     3.0 - 15          126 - 50
4F05T 3.6 - 22.8 27 - 1
4F24T 3.6 - 22.8 128 - 6

MODEL( 6" ) LƯU LƯỢNG(m3/h) CỘT ÁP(m)
6D128 0 - 15 138 - 2
6D145 0 - 15 530 - 8
6Z116 0 - 24 220 - 25
6Z140 0 - 24 520 - 50
6X112 0 - 30 90 -24
6X140 0 - 30 602 - 176
6V109 0 - 48 48 - 4
6V129       0 - 48                410 - 110
6C/07 18 - 42 77 - 29
6C/22 18 - 42 259 - 115
6A/05 24 -72 67 - 16
6A/21 24 -72 225 - 118
6E/03 42 - 90 34 - 17
6E/17      42 - 90           159 - 60


Các sản phẩm khác
Support
TP. Kinh Doanh: Mr Thành: 0946 962 496 - Email: thanh.hao@sgtech.com.vn
Kế Toán: Ms Hạnh Phone: 028 38160122- Email: ketoan@sgtech.com.vn
Kỹ thuật: Mr Thắng 0914 105 912 / Email: thang.le@sgtech.com.vn
Tin Tức Mới
Lượt Xem