Sản Phẩm
Máy Châm Clo DE NORA series 4800
MÁY CHÂM CLOR DENORA LÀ THIẾT BỊ ĐỊNH LƯỢNG CLOR HÓA LỎNG DÙNG RỘNG RÃI TRONG CÁC NGÀNH NGHỀ NHƯ:
-  KHỬ TRÙNG NƯỚC CHO CÁC NHÀ MÁY CẤP NƯỚC,
-  XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐẶT BIỆT LÀ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM
-  TẨY TRẮNG TRONG CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN BỘT MÃŒ ...
-  DÙNG TRONG QUY TRÃŒNH SẢN XUẤT GÄ‚N TAY KHÔNG BỘT

Các sản phẩm khác
Support
TP. KD: Hao Thành: 0946 962 496 - Email: thanh.hao@sgtech.com.vn
KD: Ms Sao Ly Phone: 0973292917 - Email: sao.ly@sgtech.com.vn
Kỹ thuật: Mr Thắng 0914 105 912 / Email: thang.le@sgtech.com.vn
Tin Tức Mới
Lượt Xem